Vỏ tủ điện

Vỏ Tủ Điện – Electrical Enclosure

 Vỏ tủ điện ngoài chức năng chứa, bảo vệ các thiết bị điện, sự an toàn cho người sử dụng còn làm tăng giá trị sản phẩm, công trình. Tùy theo yêu cầu thực tế, chúng ta tạm phân loại các loại vỏ tủ điện theo các tiêu chí sau. Vỏ tủ cơ bản hay vỏ …