Thiết bị công nghiệp Archive

Súng ráp chuồng gà – súng bắn đinh C

Súng bắn đinh C chuyên dụng cho ngành sản xuất chuồng gà công nghiệp ở công đoạn lắp ráp, thao tác dễ dàng, chắc chắn. Với sự phát triển của xu hướng nuôi gà (đặc biệt là gà tre) thì việc tạo một chuồng gà tre đơn giản, chuyên nghiệp đang được nhiều người nuôi …

Love & Monsters

Heh-haa! Super squeaky bum time! It’s art! A statement on modern society, ‘Oh Ain’t Modern Society Awful?’! *Insistently* Bow ties are cool! Come on Amy, I’m a normal bloke, tell me what normal blokes do! Army of Ghosts You’ve swallowed a planet! I’m the Doctor, I’m worse than everyone’s aunt. *catches himself* And that is …