Sản phẩm công nghiệp Archive

Thiết kế tủ điện phân phối MCCB 250A, 3P

Việc thiết kế và lắp đặt một tủ điện phân phối dùng MCCB từ 200A-250A là hoàn toàn đơn giản, sau đây là dự toán tham khảo một tủ điện phân phối 250A dùng MCCB. Tủ điện phân phối 250A do MyNguyen’S cung cấp Thông tin kỹ thuật: Tủ điện phân phối 200A được thiết …

Tủ điện phân phối dân dụng

Tủ điện phân phối dân dụng được dùng trong phân phối điện trong các văn phòng công ty, hộ gia đình, nhà xưởng nhỏ.                                    Tủ điện phân phối dân dụng (ảnh minh họa) Tủ được thiết kế khá …